Niet bekend Details Over Overijssel

 

 

Inleiding OverijsselOverijssel is een van een 12 provincies met Holland. Dit grenst aan de provincies Drenthe, Friesland, Flevoland, Gelderland en het buurland Duitsland. Een hoofdstad met Overijssel kan zijn Zwolle. Overijssel is ook wel de “Tuin over Holland” genoemd, omdat dit bezit ons omvangrijke hoeveelheid aan natuur.

Je kan Overijssel onderverdelen in 3 segmenten: Een kop met Overijssel, Salland en Twente.

Iedere streek heeft zijn eigen uiterlijk. In de kop van Overijssel tref jouw heel wat mineraalwater (meren) met, Salland heeft heuvels met heel wat weilanden en in Twente zie jouw veel bossen. Kortom in Overijssel is veel te ervaren!!

 

 

Historie betreffende OverijsselDe 1e mensen die dit gebied Overijssel bezochten, hadden nauwelijks vaste woonplaats. Ze leefden wanneer zwervers en waren volledig afhankelijk van een milieu. Ze leefden betreffende de jacht, de visvangst en dit bijeenbrengen met wilde vruchten, wortels en noten.Mits werktuig gebruikten zij vuurstenen. Deze vuurstenen zijn in omvangrijke aantallen in een vloer gevonden. Rond 2500 vanwege Christus begon de mens een eigen plek te uitkijken. Een 1e landbouwers kozen de zandgronden aangaande Twente en plekken voorbij de Vecht en Regge teneinde te wonen. Pas in een vroege Middeleeuwen gingen een lieden in de IJsselstreek wonen. Uit deze tijd zijn verder heel wat werktuigen en gebruiksvoorwerpen over aardewerk tot uw beschikking. Tot de vijftiende eeuw werden Overijssel nog Oversticht genoemd. Het Sticht is ons antieke benaming voor Utrecht, de bisschopsstad, die tot in de dertiende eeuw macht uitoefende aan ons groot gebied. Later kreeg het gebied een titel Overijssel, die titel was bedacht via een lieden in het westen die spraken aan dit gebied met de overzijde betreffende de IJssel.

In de tijd van Willem I kwam daar in Overijssel verdere toewijding vanwege handel en nijverheid (metaal en textiel). Terwijl Willem I aan een macht is (1835)worden daar serieuze verkeersverbindingen geschapen. Zo ontvangt Zwolle verbinding met een IJssel en zo tevens verbinding met de Zuiderzee.Omdat daar verdere industrie komt, behoren te daar meer wegen en waterwegen gemaakt worden.In Twente kan zijn daar veel textielindustrie, Twente verandert aangaande een boerengebied tot een vlug groeiend industriegebied.Behalve de aanleg over een Overijsselse kanalen komt daar om 1864 de eerste spoorwegverbinding.

In een twintigste eeuw volgen de ontwikkelingen elkaar eerder. Op de steden groeien en er geraken verdere wegen aangelegd, waaronder zelfs ons autobaan. Een sterke bevolkingstoename zorgt er voor het antieke boerderijen verdwijnen en nieuwbouwwijken verschijnen. Meteen bezit Overijssel verscheidene grote steden met totaal 6
7
8
9.084.509 inwoners.

 

 

Kop van OverijsselNoordwest-Overijssel, dit wordt ook wel “de Kop over Overijssel” of “nederland met Vollenhove” genoemd, staat bekend zodra ons waterland. De antieke veengebieden aangaande de Wieden en Weerribben vormen een afwisselend waterlandschap het ook in dit buitenland bekend kan zijn. Het kan zijn ons beeldschoon gebied teneinde te flaneren, fietsen ofwel te varen. Giethoorn kan zijn een vertrouwd plaatsje in de Kop over Overijssel. Giethoorn wordt ook wel dit Venetië aangaande Holland genoemd, daar het ettelijke kanaaltjes en slootjes heeft.

Daar zijn verder nog heel wat boerendorpen zoals: Paaslo, Onna en Steenwijk en een karakteristieke Zuiderzeestadjes Blokzijl, Vollenhove en Zwartsluis.Vroeger speelden een IJsselsteden in de provincie Overijssel ons essentiele rol. Het waren Kampen, Zwolle en Hasselt die in een zestiende eeuw veel te zeggen hadden. Mede door de goederen welke over een IJssel werden vervoerd kregen deze steden heel wat macht. De velen stadsarchieven bevatten veel bewijzen met de grootheid met deze steden. Het staat te bekijken in bewaarde stadsboeken, gildenboeken en kronieken.

 

 

TwenteTwente heeft heel wat geschiedenis. Dit heeft heel wat platteland, kleine steden en omvangrijke loofbossen. Twente is dit oostelijke deel van Overijssel. Dit is een opwindende streek betreffende z’n kronkelende beekjes, riviertjes en bossen. Daar zijn in Twente heel wat Saksische boerderijen (dat is ons type boerderij). De grondsoort in Twente kan zijn zand en ons beetje klei. Enige plaatsen in Twente zijn: Delden, Enschede, Oldenzaal, Almelo, Hengelo, Denekamp en Rijssen.

In dit oosten van Twente stroomt het riviertje een Dinkel.De Dinkel bezit ons lengte aangaande 84 kilometer, doch 44 kilometer ligt in Duitsland. Dit is ons alles over Overijssel zijrivier van de Vecht. Voorbij de Dinkel zijn hete loof- en naaldbossen te zien en koren- en heidevelden. Aan het ontstaan van de Dinkel kan zijn het een smal riviertje, vervolgens wordt een Dinkel langzamer breder. Twente is een essentieel industriegebied. De grootste industrieplaatsen zijn: Enschede, Almelo en Hengelo. In Enschede waren heel wat textielfabrieken. Ten Cate en Gelderman waren welbekende namen.Na 1967 zijn daar heel wat textielfabrieken gaan sluiten. Ook niet alleen textiel was er in Twente doch ook metaalindustrie, denk in Hengelo doch met Stork en Holec, Daarnaast waren er steenfabrieken.

 

 

De vlag en het wapen van Overijssel


Een vlag over Overijssel heeft in dit midden ons kleine blauwe golvende balk. Dit kan zijn het symbool aangaande een IJssel. Aan een boven en een onderkant is een recht rooie balk. Die loopt niet zeker door tot de blauwe balk doch er tussen komt nog een gele balk. Aan allebei de kanten.

Dit wapen aangaande Overijssel kan zijn een schild met daarop ons rood “klimmende” leeuw. Er achter loopt een golvende lijn (IJssel). Boven dit schild zit ons 5 bladerige kroon. Het wapen wordt met twee kanten vastgehouden door 2 klimmende leeuwen met natuurlijke kleur

overijssel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Niet bekend Details Over Overijssel”

Leave a Reply

Gravatar